Gå til hovedindhold

Er din virksomhed vild?

Et areal, der sprudler og summer af liv uden for jeres virksomhed, er samtidig et "grønt visitkort" for jer. Få gode råd til, hvordan I kan blive endnu mere vilde.

03. feb. 2023
 • Læs op

Indhold

  Klik på videoen og bliv klogere på, hvordan REMA 1000 i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening har skabt en 80.000 kvadratmeter stor sommerfuglepark bag deres nye lager på Mars Allé. 

  Vi har deltaget i rådgivningen omkring beplantning på området, hvor der nu er plantet bl.a. fuglekirsebær, slåen, hassel, hyld og fjeldribs, som skal trække masser af insekter og fugle til området.


  Mere inspiration

  Se eksempler på virksomheder der har investeret i biodiversitet og bliv klogere på, hvorfor biodiversitet bliver et konkurrence parameter i fremtiden (lille video).

  Hvad kan jeres virksomhed gøre for at øge biodiversiteten i erhvervs- og industriområder?

  Tjek de følgende konkrete råd, som kan inspirere til, hvordan I kan gøre jeres udearealer mere interessante for både biodiversitet og mennesker.

  I kan fokusere på de her indsatser på jeres udeområder

  JA TAK - Mere af det her:

  • Blomstring og variation på udeområderne: Mange virksomheder har store grønne arealer, som ofte bliver slået. Den slags 'grønne ørkener' giver dårlige forhold for biodiversiteten. Ved at slå græsset mindre hyppigt, kan I let opnå mere variation i både plante- og dyreliv. Slå eventuelt en kant hele vejen rundt, så det stadig ser ordnet og planlagt ud. Hvis I endda erstatter græsplænerne med hjemmehørende blomstrende urter, stauder og områder med buske og træer, vil I få et vildt og smukt visitkort for jeres virksomhed. Dette kan blive forstærket ved fx at plante insektvenlige stauder ved indgangspartiet i farver, der ligner jeres logo.
  • Grønne partnerskaber med andre lokale virksomheder: Team op med andre virksomheder, hvis I ligger i et erhvervsområde. I kan fx samarbejde om beplantning og drift af grønne områder omkring jer. Flere grønne områder vil både give jeres medarbejdere nogle rekreative muligheder, ligesom I kan skabe et grønne image for både jeres egen virksomhed og erhvervsområdet. 
  • Grønne tage: Har du tænkt over, om din virksomheds tag kan bruges som grønt område? Som eksempel har Netto ved Bygholm Bakker fået et grønt sedumtag, der består af en naturlig blanding af mos og blomster. Her er ikke alene næring for bier og andre insekter; taget forsænker regnvand og holder butikken afkølet om sommeren.

  NEJ TAK - Mindre af det her:

  • Hårde overflader og ensformige græsplæner: Arealer med asfalt, sten, fliser og andre hårde overflader er måske praktiske, men ikke særlig spændende for hverken blomster og bier. Plant i stedet nogle hjemmehørende træer og buske - og lad meget gerne græsplænen stå, så der er plads til blomstring af kløver og andre urter, som bierne elsker. 
  • Sprøjtegift og gødning: Biodiversitet rimer ret dårligt på sprøjtegifte. Det samme gælder gødning; så nøjes gerne med at bruge det i nyttehaver og særligt udvalgte blomsterbede.
  • Hækklipning lige før blomstring: Klipper du hækken før blomstring eller bærsætning, udelukker du muligheden for at opleve farverige insekter og fugle, der nyder godt af en mere naturlig hæk. Du kan derfor med fordel fremskynde tidspunktet for hækklipning til tidligt forår eller udsætte det til vintersæsonen.

  Netto ved Brahes Bakker med sedumtag, solceller og vilde blomster

  Netto ved Brahes Bakker i Horsens har mange vilde tiltag til glæde for biodiversiteten.
  Bl.a. et stort område med vilde blomster, buske og træer samt et grønt tag med en
  blanding af mos og blomster.