Gå til hovedindhold

Som forening er I en vigtig aktør i arbejdet for en rigere natur

Grundejerforeninger, almene boligforeninger, fritidsforeninger, lokalråd og borgerforeninger, der ejer eller lejer arealer, er vigtige aktører i arbejdet for en øget biodiversitet. Se her, hvordan I kan booste biodiversiteten på jeres arealer - og søge støtte til jeres biodiversitetsprojekt.

03. feb. 2023
 • Læs op

Indhold

  Jeres grønne arealer kan gøre en stor forskel

  Som forening råder I sikkert over et større eller mindre udendørs areal. Derfor er I vigtige i vores fælles arbejde for at øge biodiversiteten i kommunen.

  Langs hækkene, ved parkeringspladser, legepladser, og fælles grønne arealer er der allerede levesteder for masser af arter. Det store gamle kastanjetræ, det tætte tjørnekrat og de blomstrende ligusterhække, blomsterbedet foran bygningerne og mælkebøtterne på plænerne er alt sammen biodiversitet.

  Selv med små justeringer af den nuværende drift vil det være muligt at opnå mærkbare effekter på det liv, som er knyttet til de grønne fællesområder. Og det er indsatser, som både kan gennemføres uden økonomiske investeringer og uden at gå på kompromis med de æstetiske krav, som er knyttet til arealerne.

  På et fællesareal i Grundejerforeningen Oksebjerg har foreningen omdannet et kedeligt græsareal til en smuk blomstereng. Foreningen har fået leveret blomsterfrø til projektet fra kommunen.

  Søg om at få gratis blomsterfrø

  Med vores frøpulje hjælper vi på vej

  Vil jeres forening omdanne et fælles græsareal til en smuk blomstereng - til glæde for både insekter og mennesker? Så søg om at få leveret gratis blomsterfrø og vejledning fra os.

  Hvad kan jeres forening gøre for at øge biodiversiteten?

  Foreningsfællesskabet giver mulighed for at løfte projekter i fælles flok, men det kræver også en grundig inddragelsesproces med input fra brugere, hvis man vil indføre en ny praksis for de grønne områder. Et første skridt kan være at kontakte bestyrelsen for at høre nærmere om, hvordan der kan skabes en dialog om emnet.

  Få hjælp til at komme i gang

  Vi vil meget gerne hjælpe og give jer råd og vejledning til, hvordan I kan gribe det an i jeres forening. Kontakt vores biodiversitetsteam på biodiversitet@horsens.dk eller kontakt en af vores bio-ambassadører.

  Tjek følgende konkrete råd, som kan inspirere til, hvordan fællesskaber kan hjælpe biodiversiteten lidt på vej. I finder også flere gode råd og forslag under siden til de private haveejere.

  I kan fokusere på de her indsatser på de grønne fællesarealer

  JA TAK - Mere af det her:

  • Nabosamarbejde om flere blomster og natur: Gennem dialog mellem bestyrelsen og beboere kan der udarbejdes en strategi for, hvordan fællesområder kan blive mere blomstrende og understøtte biodiversiteten. Hyggelige aktiviteter, som at så en lille blomstereng, plante træer, lave insekthoteller og opsætte fuglekasser på fællesarealer kan også være et godt afsæt for en snak. Ligesom små konkurrencer mellem veje i grundejerforeninger eller mellem kommunens landsbylaug om at skabe årets mest biodiversitetsvenlige vej eller fællesareal kan give projektet noget opmærksomhed.
  • Grønne partnerskaber med andre lokale foreninger: Team op med andre grundejerforeninger, hvis I ligger i et boligområde. I kan fx samarbejde om beplantning og drift af grønne områder omkring jer. Flere grønne områder vil skabe bedre fælles rekreative muligheder.
  • Blomstring og variation på udeområderne: Mange foreninger har store grønne fælles arealer, som ofte bliver slået. Den slags "grønne ørkener" giver dårlige forhold for biodiversiteten. Ofte vil der være mulighed for at anlægge en farverig blomstereng med vilde danske planter i en del af plænearealet. Men mange plæner vil også overraske med masser af blomstring, hvis blot slåningspraksis ændres til en mindre hyppighed. Ved at slå græsset mindre hyppigt kan I let opnå mere variation i både plante- og dyreliv. Hvis I ikke bruger arealerne til noget, kan I overveje at lave mosaik-slåning. Det vil sige, at I slår uden om de områder, der blomstrer på græsplænen. Hvis I endda erstatter græsplænerne med hjemmehørende blomstrende urter, stauder og områder med buske og træer, vil I få et vildt og smukt visitkort for jeres forening. Udplantning af blomstrende buske og træer er et mere simpelt tiltag, som hurtigt kan bringe ekstra liv med masser af blomstring i foråret og rigeligt med bær og frugter i efterår og vinter. Sidstnævnte vil særligt være et godt virkemiddel på næringsrig jordbund.
  • Smart regnvandshåndtering: Vand er en af de mest effektive måder at tiltrække mere liv på. Kombiner lokal regnvandsafledning på veje eller fællesområder med bedre natur ved at skabe regnvandsbede, enge eller vandhuller som buffer mod oversvømmelse. Grønne tage optager også regnvand, og kan indrettes på skure og garager. På denne måde skabes der levesteder for dyr og planter samtidigt med at regnvandet bliver håndteret.

  NEJ TAK - Mindre af det her:

  • Befæstede områder og ensformige græsplæner: Arealer med asfalt, sten, fliser og andre hårde overflader er praktiske, men har næsten intet liv knyttet til sig. En hyppigt slået græsplæne efterlader meget lidt plads til blomstring med gode nektarblomster og varierede levesteder for insektlivet. Slå derfor ikke græsset så ofte, og slå eventuelt dele af græsplænen på forskellige tidspunkter.
  • Sprøjtegift og gødning: Brug af sprøjtemidler virker negativt på biodiversiteten. Og det samme gælder gødning, som derfor bør begrænses til nyttehaver og særligt udvalgte blomsterbede.
  • Hækklipning lige før blomstring: Klippes hækkene før blomstring eller bærsætning, får I slet ikke lejlighed til at nyde, hvor mange farverige insekter og fugle, der nyder godt af en mere naturlig hæk. Tidspunktet for hækklipning kan fremskyndes til tidligt forår, eller udsættes til vintersæsonen. Husk at tage hensyn til at sikre færdsel og udsyn ved fortove og veje.