Gå til hovedindhold

Gør din have eller altan endnu vildere

Se, hvad du selv kan gøre for at øge biodiversiteten i dit boligområde. Bare et lille område med vildnis eller nogle få afgrænsede levesteder til insekter kan gøre en stor forskel for biodiversiteten.

03. feb. 2023
 • Læs op

Indhold

  Alle tiltag - store som små - batter

  Har du en have eller en altan, kan du sagtens være med til at øge biodiversiteten. Uanset din haves størrelse er den allerede levested for en masse dyr og planter.

  Men der er plads til endnu flere sommerfugle, krible-krable-dyr, summende bier og kvidrende fugle, hvis forholdene indbyder til det. Og ofte kan din haves naturlige liv blive væsentligt rigere bare ved små indsatser.

  På din altan kan krukker med nektarrige planter tiltrække insekter, så det kommer til at summe af liv lige uden for dit vindue.

  Naturen trives med mere vildhed - men det behøver ikke være hele din have eller alle arealer i dit kvarter, der skal omlægges til vild natur, når du vil gøre noget for at invitere naturen tilbage. Som haveejer kan du sagtens give plads til biodiversiteten og samtidig nyde din have som et ordnet sted. Måske det bare er et hjørne af din have, hvor du har lavet et biodiversitetstiltag, og det er helt ok. Alle tiltag batter.

  Det samme gælder for jeres grundejerforenings grønne fællesarealer. Her kan typisk godt blive plads til både boldbaner, legeplads og vilde oaser. Det kan du læse mere om lige her

  Hvad kan du selv gøre for at øge biodiversiteten?

  Der er masser af tiltag, der kan gøre din have og jeres fællesarealer mere attraktive for mange flere arter.

  Du kan vælge netop de tiltag, der passer dig og din have allerbedst. Og du kan tilpasse udformningen, så det ser dekorativt ud.

  Tjek FindPlanten.dk, hvor du kan finde de rigtige planter til netop dit biodiversitetsprojekt.

  JA TAK - mere af det her:

  • Vand: Med vand i haven har du garanti for masser af liv. Faktisk er et vandhul eller en havedam det mest effektive tiltag, du kan gøre som haveejer for at tiltrække dyreliv. Selv små skåle med vand fordelt rundt omkring i haven vil give en mærkbar forskel.
  • Blomstring: Skab en have, der blomstrer fra det tidlige forår til det sene efterår. Hermed giver du næring og levesteder til fx svirrefluer, bier, biller og sommerfugle, ligesom du kan lokke småfugle som musvit, blåmejse og måske også flagermus til haven.
  • Kvasbunker og gamle træer: Når du beskærer træer og buske eller river blade sammen i haven, så lad være med at køre det afsted til genbrugspladsen. I stedet kan du forme kvasdynger, som mindre dyr og insekter kan leve og finde næring i. Husk også at passe godt på de gamle træer i haven; masser af arter er helt eller delvist afhængige af de gamle træer, og de vil miste deres levested for altid, hvis træerne fældes og fjernes fra haven.
  • Hjemmehørende stauder, buske og træer: Spørg efter vilde danske planter på planteskolen, næste gang du har planer om at plante ud i din have. De arter er tilpasset vores jordbund og klima og giver gode leveforhold for vores bier, sommerfugle og øvrige insekter. Vælg også hjemmehørende frø, når du vil udså blomsterfrø.
  • Stenbunker, stendiger eller næringsfattigt grus eller sand med en solrig placering: Jordboende bier graver gerne rede i varm jord. Krybdyr som fx firben vil også kunne udnytte de varme sten til at øge kropstemperaturen. En stenbunke kan give skjul til mindre dyr.
  • Redekasser til fugle. Hæng dem på mure, plankeværker, pæle og i træer: Almindelige arter som musvit, blåmejse, skovspurv og stær, men også arter som mursejler, tårnfalk og natugle yngler i redekasser. Vær obs. på at forskellige fuglearter har forskellige krav til redekassens størrelse og placering.
  • Insekthotel, som du enten selv kan bygge eller købe færdigt: Insekthoteller kan have huller, som giver overvintringssted for fx mariehøns, eller de kan være udformet, så sommerfugle som fx nældens takvinge kan overvintre her. Enlige bier, guldøje og ørentvist er ligeledes eksempler på arter, der kan udnytte insekthoteller.

  NEJ TAK - mindre af det her:

  • Sprøjtegift og gødning: Undgå at bruge sprøjtemidler, da de har en negativ effekt på din haves biodiversitet. Det samme gælder gødning og kompost, så nøjes med at bruge det i nyttehaven.
  • Befæstede arealer og plæner: Minimér andelen af arealer med hyppigt slåede plæner, asfalt, sten, fliser og grus, da der er meget begrænset naturligt liv.
  • Invasive plantearter: Begræns dominerende haveplanter som gyldenris, rynket rose, snebær og japansk pileurt, som desværre spreder sig til vores unikke naturområder og truer de sjældne arters levesteder.