Skip Navigation

Sammen om en rigere natur

Som kommune arbejder vi for at skabe bedre vilkår for truede plante- og dyrearter. Hos os skal der være plads til flere vilde planter, svampe og dyr - i byen, langs vejene og på landet. Og vi vil inspirere alle til at hoppe med på vognen, så vi sammen kan sikre, at også fremtidige generationer kan opleve en spændende og artsrig natur.

Vi skal som kommune gå foran som et godt eksempel, og vi ønsker at engagere og inspirere i arbejdet for en rigere natur. For ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget.

Vi vil gerne udvikle ideer til biodiverse tiltag, der ikke tidligere er afprøvet. Og da ideer bedst udvikles, når mennesker mødes og snakker sammen, har vi forskellige møder, workshops og samarbejder med forskellige organisationer.

Og vi er altid interesserede i at høre fra dig, hvis du ligger inde med en god idé, du gerne vil vende med os.

Hvad har vi sat gang i?

Luk alle
Åbn alle

Vores biodiversitetsstrategi

Luk alle
Åbn alle