Skip Navigation

Tyrstedlund Naturpark: Biodiversitets-laboratorium ved Boller Overskov

Sammen med engagerede borgere har vi skabt et inspirationsområde for biodiversitet ved Boller Overskov: Tyrstedlund Naturpark skal inspirere alle i kommunen til at fremme biodiversiteten i egne haver og på grønne områder. Området skal også kunne fungere som udendørs klasseværelse, når der står 'natur' på skoleskemaet.

Oversigtskort med diverse elementer, der kommer i Tyrstedlund Naturpark. Grafisk illustration Oversigtskort med diverse elementer, der kommer i Tyrstedlund Naturpark. Grafisk illustration

Vild biodiversitetspark som lærings- og oplevelsesrum

Vi har købt jordstykket mellem Boller Overskov, Peder Kællesvej og Nordrevej - og omdannet det til et grønt åndehul.

Se kortet med placeringen af parken (png).

Dette 80.000 kvm store område bruger vi til at vise en masse gode eksempler på, hvordan man kan arbejde med biodiversitet i en form for eksperimentarium. Området skal fungere som et inspirationsområde, hvor haveejere, institutioner, virksomheder og foreninger kan få spirende inspiration og gode ideer til at fremme biodiversiteten i egne haver og på grønne områder.

Samtidig er det vores vision, at områdets skoler og institutioner kan bruge området som udendørs klasseværelse, når der skal undervises i naturrelaterede emner.

Og selvfølgelig har det også været et mål i sig selv at få skabt et skønt natursted, hvor alle daginstitutioner, skoler, horsensianere og besøgende kan gå tur og gå på opdagelse, slå sig ned med picnickurven og nyde naturen.

 

I Tyrstedlund Naturpark er der blandt andet

  • en skovhave med spiselige eller nyttige planter
  • skolebede, som skoleelever selv står for at passe
  • en sø, så der er vand til insekter og dyr
  • et 20 meter kvashegn, som giver ly og føde til mange insekter og dyr
  • stendiger, som er levested for mange vekselvarme dyr
  • fem forskellige blomsterenge, som er spisekammer for insekter og fugle
  • meget, meget mere...

 Velkommen til vores vilde biodiversitetspark - til gavn for insekter, dyr, blomster, planter og mennesker.

Du kan læse lidt mere i vores pressemeddelelse fra 21. juni 2022.

Se hvad du blandt andet kan glæde dig over i Tyrstedlund Naturpark i denne lille film (1 minut):

Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.
Udsnit af parkens foreløbige oversigtsplan Udsnit af vores foreløbige oversigtsplan over parken.

Idéworkshop og samskabelse

Det er vigtigt for os, at naturparken bliver skabt i tæt samarbejde med borgerne og lokale aktører, så området bliver værdifuldt for alle. Dialog, ideskabelse og prioritering i etableringen af Tyrstedlund Naturpark foregår i den Udviklingsgruppe, vi har dannet sammen med engagerede personer fra lokalområdet, som enten repræsenterer en grundejerforening, Højvangsskolen eller som er naboer til området.

Siden oktober 2021 har vi afholdt to workshops og en række møder, hvor vi sammen med masser af gode lokale kræfter har udviklet løsninger og ideer til, hvad der skal ske med området.

Samskabelse blev virkelig gjort håndgribeligt, da 7. årgang fra Højvangsskolen tidligere i år byggede det 20 meter lange kvashegn på stedet og målte op til den gennemgående sti, der skal være i naturparken. Skønt!

Biodiversitet skal være allemandseje

I vores arbejde med biodiversitet har vi spurgt en masse borgere i kommunen, hvad der er den største hindring for selv at gå i gang med små eller større biodiversitetsprojekter. Mange har svaret, at de mangler viden og inspiration om, hvad der er godt at gøre. Derfor indretter vi nu vores nye naturpark som et showroom for biodiversitet , hvor horsensianerne, daginstitutioner og skoleelever kan se, hvad man kan gøre for at gavne biodiversiteten.

Vi ønsker at slippe biodiversiteten fri og skabe engagement, viden og gode redskaber til alle - så vi er så mange som muligt, som kan være med til at invitere naturen tilbage.

Konkrete elementer i parken og ideer til dig

Luk alle
Åbn alle